M31 – Internationale updates

In december 2011 vond in Frankfurt een bijeenkomst plaats met mensen van verschillende linkse basisorganisaties uit Griekenland, Polen, Oostenrijk en Duitsland. Ze besloten op te roepen tot een een internationale (Europese) actiedag tegen crisis en kapitalisme. http://www.globalinfo.nl/Nieuws/31-maart-europese-actiedag-tegen-kapital…

Het initiatief kreeg al snel vleugels. In Duitsland zelf zijn op tientallen plekken bijeenkomsten gehouden ter voorbereiding, en vanuit veel steden gaan bussen naar Frankfurt, of wordt lokaal wat georganiseerd. Ook is er aansluiting gekomen van initiatieven in andere landen. Met de eerdergenoemde organisaties is de lijst met landen waar initiatieven plaats vinden de volgende: Duitsland, Polen, Oostenrijk, Griekenland, België, Portugal, Slovenië, Denemarken, Italië. Kroatië en Oekraïne.

En Nederland natuurlijk. Er is een speciale Nederlandse onderafdeling op de centrale website https://march31.net/nl

Ook in de polder werd een openbaar overleg uitgeroepen (https://www.indymedia.nl/node/2470) om een activiteit op 31 maart uit te werken. Er werd besloten een demonstratie in Utrecht te houden (te beginnen om 14:00 uur bij Station Overvecht) en die moet eindigen met een publieke manifestatie met daar ook een ‘peoples assembly’ om vervolgstappen te bespreken. Er wordt geprobeerd afspraken met de autoriteiten te maken, om te voorkomend dat de demonstranten weer worden ontvangen met een bak politiegeweld zoals op afgelopen 1 mei, toen de politie ook verhinderde dat iemand zich nog bij de demonstratie aan kon sluiten.

Er zijn inmiddels ook posters en flyers, wie wil helpen ze te verspreiden kan contact opnemen via 31maart@riseup.net Een digitaal infopakket is hier te vinden https://march31.net/nl/2012/news-nl/promotiemateriaal-m31/ Ook wordt er een serie info-bijeenkomsten in Nederland gehouden (meer details onderaan).

Inhoudelijk onderscheidt de opstelling van het M31-netwerk zich van veel andere oproepen door wat in Duitsland zo mooi heet een systeemduiding. Benadrukt wordt dat er geen simpele verklaringen worden gezocht, zoals dat ‘de bankiers’ of een of ander complot de reden van de crisis zou zijn, maar dat het een logische uitkomst is van dit kapitalistische economische systeem. Daarom moeten we toewerken naar een ander systeem. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk directe noden en slachtoffers, en urgente conflicten die ook solidariteit behoeven, ook als ze niet helemaal dezelfde analyse delen. Daarnaast is een duidelijke internationalistische houding te zien: de demonstraties zijn nadrukkelijk bedoeld om solidariteit te betuigen met bijvoorbeeld de mensen in Griekenland en met immigranten.

Zie bijvoorbeeld een speciale krant gemaakt door de anarchosyndicalistische FAU met anderen: http://redical.org/images/m31%20times%20internet.pdf Een Engels-talig radio interview https://march31.net/2012/news/london-radio-interview-on-m31/ Vertaling van interview in weekblad Jungle World: https://march31.net/2012/news/interview-with-ums-ganze-on-m31/

Een ander, breder netwerk heeft ondertussen ook een groot overleg in Frankfurt gehouden (waar zo’n 400 mensen aan deelnamen) http://www.globalinfo.nl/Nieuws/bewegingen-plannen-europese-protesten-te… Daar werd besloten om zich solidair te verklaren met de actiedag op 31 mei, en vervolgens drie dagen te plannen van actie in Frankfurt van 17-19 mei.(zie http://www.european-resistance.org) In Frankfurt vergadert dan de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank, een van de drie sleutelleden van de Trojka die de bezuinigingen in Europa oplegt. De vergadering gaat massaal geblokkeerd worden.

Op de Duitse Indymedia is een uitvoerig overzicht verschenen van de ontwikkelingen tot nu toe: http://de.indymedia.org/2012/03/325782.shtml

De CNT in Spanje begint al twee dagen eerder en heeft opgeroepen tot een landelijke staking op 29 maart. http://solfed.org.uk/?q=international%2Fthe-cnt-calls-a-general-strike-f…

Duitse Audio-oproep http://soundcloud.com/top-b3rlin-1/m31-trailer-in-german Mobilisatie-filmpje http://vimeo.com/37868595 Nog een mobilisatietrailer http://www.youtube.com/watch?v=9TfS84VO9-c

12 mei is ook tot een internationale actiedag uitgeroepen vanuit het Occupygebeuren. Er zijn talloze mobilisatiefilmpjes voor, zoals deze uit Chili http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BO4yohh8rjM#!

Over 17-19 mei Frankfurt: http://www.globalinfo.nl/Nieuws/bewegingen-plannen-europese-protesten-te…